2105786740 Σοφοκλή Βενιζέλου 46, Περιστέρι

Φωτογραφίες